Minilinka
Plnění nápojů do lahví

Plniče přetlakové pro malé provozy, především pro minipivovary - typová řada PEPA :
Plniče vakuové nebo odměrné pro malé provozy - typová řada PEPA V nebo PO:
Plniče v profesionálním provedení s různými stupni automatizace dle potřeby a přání zákazníka.
Přetlakové plniče jsou určeny pro plnění nápojů sycených kysličníkem uhličitým (pivo, sycené nealko nápoje, sycené minerální vody, sycená vína) s možností úprav  pro plnění i nesycených nápojů . Pivo (případně i jiný nápoj) se plní se pod atmosférou CO2 nebo jiného plynu. Princip plnění je s použitím přetlaku v nádrži plniče, s krátkou vzduchovou trubkou.
Na přání je možná úprava pro evakuaci lahví před plněním (u skleněných při plnění piva).
Vakuové nebo odměrné plniče jsou určeny pro plnění klidných nápojů nesycených kysličníkem uhličitým (pitná voda, nesycená minerální voda, ovocné džusy, sirupy, víno, alkohol, stolní olej apod.) .
Plniče jsou vždy dokonale sanitovatelné v okruhu CIP .
Plniče vyrábíme vždy na zakázku, v provedení dle přesného zadání tak, aby byly potřeby zákazníka uspokojeny v maximálně možné míře.

VARIANTY PROVEDENÍ
A)  Plniče přetlakové řadové poloautomatické řady PEPA:
      (Podobně pracují i plniče řady PEPA V a PO)
Poloautomatické profesionální zařízení v celonerezovém provedení, vhodné pro minipivovary a jiné provozy s velmi malými výkony.
Funkce plniče i korunkové zavíračky (pokud je součástí dodávky) je řízena programovatelným automatem umístěným na plniči.
Funkce plniče (obsluhuje jedna osoba):
obsluha otevře kryt, ručně vlož
í příslušný počet lahví, zavře kryt tlačítkem, ručně spustí proces plnění: ventily pneumaticky sjedou na láhve, utěsní se hrdla lahví, proběhne natlakování lahví CO2, na přání evakuace 1x nebo 2x , naplnění lahví, ventily vyjedou nahoru. Obsluha ručně vyjme plné lahve a předá pro zavření.
Funkce korunkové zavíračky (obsluhuje druhá osoba):
obsluha vloží ručně korunky, vloží láhev pod zavírací hlavu a tlačítkem startuje uzavření. Hlava láhev automaticky uzavře, obsluha vyjme uzavřenou láhev.

Na přání zákazníka může být plnič upraven pro plnění PET lahví a doplněn stolní šroubovou zavíračkou

Technické údaje poloautomatických řadových plničů a uzavíraček PEPA 1/1 – 4/1
B)  Plnič s uzavíračkou otočný krokový poloautomatický řady PEPA:
      (Podobně pracují i plniče řady PEPA V a PO)
Poloautomatické nebo automatické profesionální zařízení v celonerezovém provedení, vhodné pro minipivovary a jiné provozy s malými výkony. Funkce plniče i korunkové zavíračky (pokud je součástí dodávky) je řízena programovatelným automatem.
Technické údaje:
Plniče pro minilinku
  Počet plnících ventilů kusů 1 2 3 4
  Počet uzavíracích hlav kusů 1 1 1 1
  Výkon do   0,33 l lah/h 120 240 360 420
  *)   0,5 l 100 200 350 400
  **)   0,75 l 90 180 250 300
  Příkon kW 0,6 0,6 0,6
  Rozměry plniče   délka mm 880 1080 1280 1480
  šířka mm 600 600 600 600
  výška mm 1880 1880 1880 1880
  Hmotnost kg 200 220 240 260
*)   výkon s evakuací pro sklenené láhve je nižší ( – 20 % )
**) výkon závisí na zručnosti a pracovním nasazení obsluhy
  Láhve sklo
  Počet plnících ventilů ks 2
  Počet uzavíracích hlav ks 2
  Výkon do   0,33 l lahví / h. 350
  *)   0,5 l 300
  **)   0,75 l 220
  Příkon kW 0,6
  Rozměry   délka mm 1035
  šířka mm 1210
  výška mm 1900
  Hmotnost kg 340
*)   výkon s evakuací pro sklenené láhve je nižší ( – 20 % )
**) výkon závisí na zručnosti a pracovním nasazení obsluhy
C) Plne automatický lineární krokový triblok vystřikování, plnenia a uzatvírání lahví řady PEPA:

Automatick
ý triblock typu PEPA vyvinutý a vyráběný firmou PALI spol. s r.o. (PALI Ltd.) je určen k plnění piva a nápojů nasycených oxidem uhličitým do skleněných lahví. Umožňuje dvoukanálové vystřikování nových lahví jako standard, plnění sklenených lahví s jednoduchou nebo dvojitou evakuací a uzavírání lahví korunkovým nebo šroubovým uzávěrem.


Provedení plne automatické – typ stroje PEPA 5/5/1

Provedení tribloku „U“
   Láhev sklo Láhev sklo
  Počet vystŕikovacích trysek ks 5
  Počet plnících ventilů ks 5
  Počet uzavíracích hlav ks 2
  Výkon 0,33 l   lahví / h. 600   550 s dvojitou evakuací
  *) 0,5 l   lahví / h. 550   500 s dvojitou evakuací
  **) 0,75 l lahví / h. 450   400 s dvojitou evakuací
  Příkon kW 2,0
  Rozměry stroje (pro "U" provedení) délka mm 2500
šířka mm 1500
výška mm 2650
  Váha kg 1200
Provedení tribloku „inline“
Vystřikovačka s 5 pozici
Plnič s 5 plnícími ventily
Uzavíračka s jednou uzavírací hlavou
Fungování stroje dle video:
Provedení poloautomatické, typ stroje PEPA 2/2
Stroj se dvěma plnicími ventily a dvěma zavíracími hlavami na korunky. Obsluhuje jedna osoba.
Přednosti stroje PEPA 2/2 ve srovnání s řadovými plniči.
     · dosažení vyššího výkonu na daný počet plnicích ventilů
     · stroj obsluhuje pouze jedna osoba pro operace naplnění i uzavření. Obsluha nepracuje s neuzavřenými plnými láhvemi, čas mezi naplněním a uzavřením lahví je velmi krátký a blíží se kontinuálním rotačním strojům. Možno doplnit přiváděcí a odváděcí dopravník, vstupní a výstupní hvězdu pro automatický provoz.

Pracovní cyklus stroje:
obsluha na vstupu lahv
í do stroje ručně vloží dvě lahve do stojící otočné podávací hvězdy. Otočný krokový mechanismus přesune lahve pod plnicí ventily a zastaví. Automaticky se spustí a proběhne proces plnění (utěsnění lahví pod ventily, natlakování lahví CO2, na přání evakuace, naplnění lahví)
· zatímco se lahve plní, obsluha vloží do podávací hvězdy další dvě lahve a do podávací dráhy dvě korunky určené pro uzavření předchozích lahví
· plné lahve otočením podávací hvězdy přecházejí pod dvě zavírací hlavy, prázdné lahve přecházejí pod plnicí ventily
· zatímco se lahve plní a zavírají, obsluha vloží do podávací hvězdy další dvě lahve a do podávací dráhy dvě korunky určené pro uzavření předchozích lahví
· plné lahve otočením podávací hvězdy přecházejí pod dvě zavírací hlavy, prázdné lahve přecházejí pod plnicí ventily a uzavřené vyjíždějí zpět k obsluze

· zatímco se lahve plní a zavírají, obsluha vloží do podávací hvězdy další dvě lahve výměnou za plné a uzavřené a do podávací dráhy dvě korunky určené pro uzavření předchozích lahví
· cyklus se stále opakuje
https://www.youtube.com/watch?v=1mLEBvNhQh4
https://www.youtube.com/watch?v=ExXjZgel8xA&t=66s
Technické údaje:
PALI, s.r.o. - netkatalog.czPásové dopravníky, dopravní pásy - netkatalog.cz
TOPlist
Copyright © 20.3.2011 pali.cz. Všechna práva vyhrazena.
Fungování stroje dle video:
https://www.youtube.com/watch?v=jqsT2I3oSuw&t=27s