Služby

Montáž

Montujeme a uv
ádíme do provozu dodávané zařízení na místě montáže u zákazníka.
A to formou buď plné dodavatelské montáže nebo ve spolupráci s montážní skupinou
zákazníka formou šéfmontáže a uvedení do provozu pod dohledem našich techniků.

Souč
ástí činnosti našich techniků v průběhu montáže a uvádění do provozu
je také zaškolení obsluhujícího personálu zákazníka pro provoz, údržbu a běžné
opravy nebo výměny opotřeběných dílů. Obsluha zařízení vlastním personálem minimalizuje následné náklady zákazníka na provoz dodaného zařízení.


Záruka

Standardn
í poskytovaná záruka na nové dodávané stroje a komplety linek je 12 měsíců od datumu uvedení zařízení do provozu.
Po vzájemné dohodě lze smluvně sjednat též další podmínky dle požadavků zákazníka.


Servis a dodávky náhradních dílů

Zabezpečujeme servis dodaného zařízení  v garanční i pogaranční lhůte vlastními pracovníky nebo pracovníky subdodavatelů.  Námi dodávaná zařízení po uvedení do provozu a zaškolení obsluhujícího personálu dlouhodobě pracují bez potřeby zásahu našich techniků.

V případe potřeby dokážeme zabezpečit výjezd našich specialistů dle požadavku zákazníka.


Z
ákazníkům jsou spolu s dodávkou zařízení dodávané i základní sady náhradních dílů
doporučovan
é pro provoz. Na základě konkrétních zkušeností z provozu si zákazník následně objednává potřebné náhradní díly podle katalogu náhradních dílů dodaného zároveň se zařízením.
V případe nejasností lze potřebné díly správně určit za pomocí našich konstruktérů, a to buď telefonicky nebo elektronickou komunikací. Takto lze vyloučit záměnu nebo nesprávnou identifikaci potřebných dílů.

N
áhradní díly doručíme v nejkratším možném termínu.
Praxe ukazuje, že nejlepším řešením ze strany zákazníka je zabezpečení dostatečného množství a struktury náhradních dílů s předstihem před hlavní sezónou na základě zkušeností z předchádzejícího období.

PALI, s.r.o. - netkatalog.czPásové dopravníky, dopravní pásy - netkatalog.cz
TOPlist
Copyright © 20.3.2011 pali.cz. Všechna práva vyhrazena.