we make
bottling easy.

Projekty

Chorvatsko

Kompletní stáčecí linka na sycenou minerální vodu, 1,5 l PET lahve, kapacita 6 000 lah/h, monoblok PP 60/12, etiketovačka LINA 2, balení.