we make
bottling easy.

Projekty

Kanada

Plnění nealkoholických nápojů do PET lahví, triblok PEPA 15/15/5, kapacita 2800 lah/h pro 1 l PET lahve.