we make
bottling easy.

Projekty

Polsko

Kompletní linka na stáčení piva do nových nevratných skleněných lahví, triblok PEPA 45/45/9, kapacita 10 000 lah/h pro skleněné lahve o objemu 0,5 l, automatický depaletizér pro nové lahve, etiketovačka LABETTA (3 papírové etikety), balička zásobníků LINE FLEX 337, paletizér NMP 1500, sada dopravníků pro lahve a obaly, průtokový pasterizátor PPB 6000.
Linka na stáčení sycené minerální vody, vratné a nevratné skleněné lahve, zvýšení kapacity linky z 15 000 lah/h na 22 000 lah/h pro skleněné lahve o objemu 0,33 l, plnič PEPA 60, paletizátor NMP 1500, saturátor vody VSV 8, kapacita 8000 l/hod.
Kompletní stáčecí linka na sycené minerální vody, vratné a nevratné skleněné lahve, monoblok PEPA 45/9/9, kapacita 16 000 lah/h na 0,33 l skleněné lahve, korunkové uzávěry a šroubovací uzávěry, myčka TERMA 28 (po opravě), etiketovačka ŠKODA ET 27, vykladač a vkladač do přepravek MECHANIK 3 (po opravě), myčka plastových přepravek MP 1500 - (po opravě), saturátor VSV 6, inspektor PAST CCD na prázdné láhve, balička TERMOPAK 700 Duo na smršťovací fólii, dopravníky na láhve, přepravky a balení, dopravník korunek, dopravník šroubovacích uzávěrů, CIP stanice pro plnič a saturátor.
Vyplachovačka RV 24 pro 5 l PET, minerální voda, kapacita 5000 lah/h.