we make
bottling easy.

2001

Restaurace a minipivovar 5 000 hl/rok, plnění do 0,5 l lahví, myčka, plnič PEPA 2, zavíračka, pasterizátor, etiketovačka, sudy KEG.
Myčka TERMA 12/09 na vratné skleněné lahve 9 000 lah/h - generální oprava.
Linka 1- synchronizace vyplachovačky a plniče v jednom bloku a pohonu, linka 2- synchronizace plniče a zavíračky v jednom bloku a pohonu.
Kompletní linka na stáčení sycené vody, 1,5 l PET lahve, kapacita 2500 lah/h, triblok PEPA 12/18/6, etiketovačka LINA 2, saturátor, balička.
Kompletní stáčecí linka na sycenou vodu, 1,5 l PET lahve, kapacita 1500 lah/h, superblok PEPA 12/12/1/1E.