we make
bottling easy.

2006

Monoblok PEPA 26/8 pro plnění piva do skleněných lahví o objemu 0,5 l, kapacita 6 000 lah/h.
Superblok vyplachovačky, plniče, zavíračky a etiketovačky, typ PEPA 15/24/6/E pro plnění piva do 3 l PET lahví, kapacita 1500 lah/h.
Blok na plnění vína PEPA-PVN 40/40/8/8, s vyplachovačkou, plničem, dvěma uzávěry - přírodní korek a kovový šroubovací uzávěr, inspektor naplněných lahví, automatická CIP stanice, kapacita 10 000 lah/h pro 0,75 l lahve.
Linka na stáčení piva 500 lah/h, skleněné lahve 0,5 l, ruční vyplachovačka VLr, plnič a zavíračka PEPA 2/2, dopravník.
Vykladač lahví z přepravek Mechanik 3 po generální opravě.
Dopravníky lahví pro stáčecí linku 24 000 lah/h 0,5 l sklo, zařízení pro evakuaci před plněním a vypěňovací zařízení před zavíráním pro plnič VERAL 86.