we make
bottling easy.

2016

Kompletní linka na stáčení jedlého oleje, triblok PEPA POP 5/5/1, kapacita 400 lah/h pro 0,75 l skleněnou láhev, kovové šroubovací uzávěry, etiketovačka UNICODE, profukování lahví sterilním vzduchem před plněním, sada dopravníků na lahve a balení.
Kompletní technologie výroby piva s plně automatickým řídicím systémem, automatické vyfukování PET lahví s přímým napojením na plnicí linku a vzduchové dopravníky PET lahví. Kompletní linka na stáčení piva do skleněných a PET lahví, triblok PEPA 42/42/7/7, kapacita 12 000 lah/h pro 0,5 l skleněné a 4000 lah/h pro 1,5 l PET lahve, korunkové uzávěry, plastové šroubovací uzávěry, dávkování desinfekce do vyplachovačky, evakuace, vypěňování, CIP stanice, automatický depaletizátor nových lahví, tunelový pasterizátor JPS 14/4, etiketovačka Labetta 4/3/12 784 2A, balička do fólie nebo do fólie s podložkou, dopravníky na lahve a obaly, ovíječka palet do fólie.
Plnění piva do skleněných lahví 0,33 a 0,75 l, triblok PEPA 30/30/8, korunkový uzávěr, dávkování desinfece do vyplachovačky, evakuace, profukování dusíkovou tryskou.
Stáčení piva do skleněných lahví, plnič PEPA 12, kapacita 2500 lah/h pro 0,5 l skleněnou láhev, pružinové uzávěry, evakuace.