we make
bottling easy.

Ostratice

Kompletní linka na stáčení džusů, nevratné skleněné lahve, kapacita 2000 lah/h pro 0,7 l skleněné lahve, šroubovací uzávěry, vyplachovačka RV 18, monoblok VERAL 15/4 VS (po opravě), etiketovačka LINA 1, dopravníky na lahve.